Wie is er niet mee bezig? Het Corona (COVID-19) virus beheerst inmiddels het leven van, bijna, de gehele wereld. Ook wij ontkomen er niet aan om aandacht te besteden aan dit virus en de

Om onnodige verdere verspreiding te beperken heeft de overheid diverse adviezen uit doen gaan. Voor de actuele situatie omtrent dit virus verwijzen wij u via onderstaande link naar de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

De aanbevolen maatregelen wat betreft hygiëne e.d. behoren wat ons betreft tot het gebruik van het gezond verstand en waren ook voor dit nieuwe coronavirus, al onderdeel van onze dagelijkse routine. Wat Technolux betreft zijn er dan ook nauwelijks aanvullende interne maatregelen nodig.

Het nieuwe coronavirus zorgt echter wel voor problemen met betrekking tot onze buitendienst. Voor een ieders veiligheid hebben wij dan ook moeten besluiten om onze buitendienst voor onbepaalde tijd stil te leggen.

Onze administratieve werkzaamheden gaan echter, in licht aangepaste vorm, gewoon door.

Laten we er op vertrouwen dat het gezond verstand en voldoende hygiëne binnenkort een einde maken aan dit virus en alle bijbehorende ellende.

Technolux wenst iedereen sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijden.

Koos Bok